IGUALDADE DAS COOPERATIVAS: Formación básica e plans de igualdade

Do 16 Xuno ao 16 de Xullo – A través da plataforma ZOOM